İGA ARTWIST 2021

Ulusal Seviyede "Artık'tan Heykel" Yarışması

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş., ArtWist Projesi kapsamında; Türkiye’deki üniversitelerin Güzel Sanatlar ve Mimarlık - Tasarım Bölümlerinde öğrenci, lisans, lisansüstü, sanatta yeterlilik programlarından son 1 yılda mezun olmuş olan veya bu bölümlerin birinde 2021 yılı itibariyle öğrenim görmekte olan yarışmacılara yönelik Ulusal Seviyede "Artıktan Heykel" Yarışması düzenliyor. ArtWist; İTÜ, Seçkin Pirim ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Artam Antik A.Ş., Meriç Aktaş Ateş işbirliği ile tehlikeli atık dışında her türlü artık malzemeyi sanatla buluşturuyor. Atık malzemeler, yetenekli heykeltıraşların elinde yeniden şekilleniyor. Dayanıklı, estetik ve sonsuz bir yaşam döngüsüne sahip olan bu malzemeler sanata dönüşürken, İGA, bu yarışma ile heykel sanatının gelişmesini sağlayan sanatçı adaylarını destekliyor ve sanata katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yarışmanın Amacı

Proje’nin birincil amacı; sıfır atık hedefine ulaşmak için ‘artık malzeme’ yönetimi bilincini geliştirmek. Diğer amacı da dezavantajlı gruplar için sosyal ve ekonomik getirilerin sağlanmasıdır.

İGA, bu yarışma ile heykel sanatına gönül vermiş sanatçı adaylarını desteklemekte ve sanata katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, yarışmada sanatçı adayları, atıkları kullanarak oluşturdukları eserlerle yarışacaklardır.

ARTWIST 2021

Malzeme ve Teknik Özellikler

Heykellerin üretiminde kullanılacak ana malzeme atık ve artık materyallerdir. Tasarımın atık ve artık dışında yardımcı bir malzeme kullanılmasını gerektirdiği hallerde, kullanılacak malzemenin Eser'deki yoğunluğu %20'yi geçemez.
Eserler, iç ve dış mekanda sergilemeye uygun olacak, en uzun kenarı 1 metreyi geçmeyecektir. Eser'in ağırlığı 100 kilogramı geçmeyecektir.
Demonte Eserler'in ilgililerce kurulabilmesi için Eser'e ait anlaşılabilir bir fotoğraf ya da şemanın eklenmesi gerekmektedir. Montajı yapılamayan ya da nakliye sırasında hasar gören Eserler'den İGA ve/veya Proje Ortakları sorumlu olmayacaktır.

ARTWIST 2021

NASIL BAŞVURU YAPARIM?

Her sanatçı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş yalnızca bir eseriyle katılabilir.
(i) Türkiye’de yer alan üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri, mimarlık, tasarım ve sanat fakültelerindeki bölümlerinden birinden lisans, yüksek lisans veya sanatta yeterlilik programlarından son 1 yılda mezun olmuş olmak veya bu bölümlerin birinde 2021 yılı itibariyle öğrenim görüyor olmak,
(ii) Seçici Kurul üyelerinden herhangi biri ile 1. Dereceden akrabalık ilişkisi olmamak
şartlarının hepsini taşıyan kişiler, yarışmaya Katılımcı olabilir.
Katılımcılar, yarışmaya katılmakla Eserleri’nin özgün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık veya tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
Yarışmanın sonucunda Seçici Kurul tarafından herhangi bir ödüle layık görülen Eser’in (i) yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayımlandığının veya (ii) Eser’in başkasına ait olduğunun veya (iii) Katılımcı’nın söz konusu Eser’le bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamnalı, başka bir yarışmaya katıldığının ortaya çıkması durumunda ödül iptal edilerek geri alınır. Ödülün geri alınmasının mümkün olmadığı durumda özür kapsamında üstlenilen tüm masraflar geri alınır.

Yarışma süreci şu şekilde olacaktır:
Bitmiş işlerin 4 farklı açıdan fotoğrafının ya da 1 dakikayı aşmayacak videosunun 100 kelimeyi aşmayacak tanıtım yazısı ile birlikte sisteme (www.igartwist.com) yüklenmesi: 03 Eylül – 05 Kasım 2021
Finale kalan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin jüri tarafından değerlendirilmesi: 08-14 Kasım 2021 (bu eserlerin İstanbul Havalimanı’na transferi İGA tarafından sağlanacaktır)
Dereceye giren ve mansiyon almaya hak kazanan eser sahiplerinin ilanı: 15-19 Kasım 2021

Finale kalan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin, www.igartwist.com’da ilan edilen adrese ve lokasyona iletilmesi için İGA ile koordinasyon sağlanacaktır. Tören tarihi ayrıca www.igartwist.com’da ilan edilecektir.
Katılımcılar, eserlerini, www.igartwist.com adresinde yer alan ve ekte verilen Katılım Formu’nu (Ek-1) ve şartnameyi imzalayarak, ilgili bölümlerin mezunu veya öğrencisi olduğuna dair bir belge veya fakülte onaylı güncel tarihli öğrenci belgeleri ve kimlik fotokopileri ile sisteme yüklemelidir. Finale kalan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin, www.igartwist.com’da ilan edilen adrese ve lokasyona iletilmesi için İGA ile koordinasyon sağlanacaktır. Başvuru Yapın!

ÖDÜLDereceye Giren İlk 3 Öğrenci İçin;Birinci Seçilen Yarışmacıya : 10.000 TL
İkinci Seçilen Yarışmacıya : 7.500 TL
Üçüncü Seçilen Yarışmacıya : 5.000 TLJüri değerlendirmesinde seçilen 10 eserin sanatçısına 1.000(bin)’er TL mansiyon ödülü verilecektir.
Dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler, İstanbul Havalimanı’nda kalıcı olarak sergilenecektir.

Ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. Değerlendirme tümüyle Seçici Kurul'un takdirindedir.


TAKVİM

Hemen Katıl !